Shante Ishta meditatie

Shante Ishta: Mediteren als een walvis

In deze tijden van voortdurende ingrijpende veranderingen in ons leven en de samenleving, ervaren de meesten van ons momenten van angst en zorgen over veel verschillende aspecten van het leven. We weten dat meditatie je kan helpen, maar weet je ook dat er een Shante Ishta Meditatie is die werkt op de frequentie van een walvis en super helend werkt?

Persoonlijke gezondheid, het welzijn van oudere familieleden, de gezondheid en veiligheid van onze kinderen, verlies van het werk of betaalde arbeid zijn maar een paar aspecten in de lange rij van heftige veranderingen die voorbij kunnen komen in je leven. Je weet het, het hoort erbij, maar dat betekent niet automatisch dat we ons er ook volledig voor kunnen afsluiten.

Dat afsluiten, dat wíl je vaak niet eens. Emoties zijn er om gevoeld te worden. Wel is het fijn om na die emoties terug te kunnen keren naar de rust. In je hoofd en in je lichaam. Daarvoor is de Shante Ishta, als een eenvoudige meditatie waarvoor je alleen je ademhaling en verbeeldingskracht nodig hebt… en waar je als versterking je MiCellF nog bij zou kunnen inzetten. Het is één van de nieuwste programma’s in ons pakket van bundels!

WR Micellf - Marjan van Houwelingen-5095

‘single eye of the heart’

Hoe werkt het?

De Shante Ishta meditatie werd geïntroduceerd door Gregg Braden.
In Cherokee taal betekent Shante Ishta: ‘single eye of the heart’. Het enkele oog van het hart laat zien dat de hersenen en het hart in een coherente (afgestemde) toestand zijn. Het zou kunnen zijn dat het hart signalen naar de hersenen kan verzenden en daarmee de afgestemde verbinding tussen de hersenen en het hart kan creëren door voornamelijk één frequentie van 0.1 Hertz te gebruiken. Dit is een zeer langzame vibratie (trilling). Het is tevens het ritme dat walvissen in de oceaan gebruiken voor hun onderlinge communicatie.

Bewustzijn wat gericht is op het hart, vertelt de hersenen dat we op een veilige plaats zijn. Tegelijkertijd creëren we het gevoel van dankbaarheid, waardering, mededogen en zorg voor onszelf in de meditatie.

Volgens onderzoek van het Heart Math Institute zijn deze gevoelens in staat om de samenhang tussen het hart en de hersenen te initiëren en te handhaven. Hierdoor is het mogelijk de neuronen in de hersenen te activeren en de vorming van nieuwe neuronale netwerken te initiëren.

Dit heb je nodig als je in de angst dreigt te duiken

Want we bouwen vaak aan een fysieke veerkracht, een sterk immuunsysteem en een evenwichtige geest met een actief en sterk onwillekeurig (parasympathisch) zenuwstelsel, ook wel bekend als de vaguszenuw.

De actieve vagus zenuw houdt ons in een ontspannen toestand waarin regeneratie van onszelf in het dagelijks leven kan plaatsvinden. Elke keer wanneer we alertheid voelen, schakelen de sympathische zenuwen in en vervangen de ontspannen toestand van ons lichaam om overleving in een situatie mogelijk te maken.

Het menselijk brein, vooral de bewuste geest en de vijf zintuigen, is daarom voortdurend de omgeving aan het scannen. Het signaleert o.a. de amygdala in de brein over allerlei gevaren met het potentieel om het gevoel en de emotie van angst te creëren. Het zijn neurotransmitters die dan vrijgelaten worden en daarmee als overdracht stoffen naar het hart en alle andere cellen van het lichaam fungeren met de informatie over het gevaar.

De reactie hierop vindt plaats via een aantal andere centra in ons lichaam genaamd hypothalamus-hypofyse-bijnieren (HPA) as. Het maakt dat we gaan vluchten, bevriezen of ons juist in de strijd gaan begeven. In hetzelfde moment wordt het vagus deel uitgeschakeld zodat het willekeurige zenuwstelsel (sympaticus) kan controleren.

Als dit uitschakelen van de vagus zenuw een voortdurende staat van zijn wordt, gaat het lichaam een constante stress ervaren en zal er na verloop van tijd geen energie meer aanwezig zijn.

Terug naar de frequentie van een walvis die ontspant en heelt

De meditatie gaat als volgt:

1. Focus op je hart en verschuif je bewustzijn van de hersenen naar het hart door bijvoorbeeld het plaatsen van je hand of vingers op het gebied van je borst waar het hart ongeveer gelegen is. Dit zal de aandacht verbinden met het hart.

2. Vertraag je ademhaling naar een tempo wat erg rustig is (3 tot 4 ademhalingen per minuut).

3. Denk dan aan situaties waarin je dankbaarheid voelde, waardering kreeg, mededogen had en zorg voor jezelf voelde. Visualiseer of voel een van deze vier opties in je hart. Blijf dit een paar minuten voelen.

De meditatie maakt dat je jezelf via je hersenen laat weten dat je op een veilige plaats bent en ondersteund wordt. Automatisch zal je parasympathische zenuwstelsel versterkt worden waardoor er rust in het systeem ontstaat.

Je kunt dit elke dag herhalen.

Het Shante Ishta programma van MiCellF is gemaakt van frequenties die gelegen zijn in het gamma bereik van de hersengolven. Onderzoek toonde aan dat de gammagolven een verhoogde staat van bewustzijn creëren waarin we ons anders voelen en heel worden meer mogelijk maakt en ook vergemakkelijkt. Je kunt ook het Shante Ishta programma zonder meditatie inzetten gedurende het moment dat jij voelt dat het nodig is.

We ❤️ MiCellF

MiCellF One

MiCellF One is hét device voor de ondersteuning van jouw klachten. Eenvoudig te koppelen aan de gratis MiCellF App. Inclusief de programma’s zoals hierboven beschreven. Meer weten over dit device?