Nobelprijs voor de natuurkunde 2023

Nobelprijs voor de natuurkunde 2023

De oorsprong van de micellf frequentie

Observatie van elektronengedrag in real time

 

In 2023 werd de Nobelprijs voor de natuurkunde geschonken aan prof. Anne L’Huillier van de universiteit in Lund, Zweden, aan prof. Pierre Agostini, voorheen van de Ohio State University, en aan prof. Ferenc Krausz, de directeur van het Max-Planck Instituut in München, voor hun uitstekende onderzoek naar “experimentele methoden voor het creëren van atto-seconde lichtimpulsen in de analyse van elektronendynamica in materie”. Het is nu “mogelijk om de snelste gebeurtenissen waar te nemen die in de natuur buiten een atoomkern plaatsvinden”, zoals prof. Krausz zei. Volgens Eva Olsson, directeur van het Nobelprijscomité voor natuurkunde, “kunnen we nu de deur openen naar de wereld van de elektronen”.

Tienden van atto seconden is het tijdsbestek waarin elektronen hun energietoestanden veranderen. Als we nu zulke korte lichtimpulsen kunnen creëren, kunnen deze impulsen worden gebruikt om te begrijpen hoe het gedrag van elektronen wordt gecontroleerd.

Waarom is dit nu zo belangrijk voor ons? Er zijn twee interessante aspecten. Een algemeen punt is dat de natuurkunde nu officieel heeft erkend dat alle moleculaire processen in levende organismen worden gecontroleerd door elektronenbewegingen – een feit dat al bij iedereen bekend zou moeten zijn. Momenteel gaan we nog verder weg van het chemische paradigma over hoe biologie en ons metabolisme worden gecontroleerd.

Aan de andere kant wordt gesteld dat deze nieuwe technologie kan worden gebruikt voor respectievelijk vroege detectie van fouten in de metabole activiteit van cellen en vroege detectie van ziekten. In de energetische geneeskunde weten we al bijna 100 jaar dat de beweging van elektronen in de cellen en het lichaam een elektromagnetisch veld creëert. Vervormingen in dit bio-elektromagnetische veld van het lichaam vinden vaak plaats jaren voordat de invloed ervan op het lichaam groot genoeg is om de eerste symptomen te veroorzaken die een individu dwingen om medische diagnostiek en behandeling te zoeken.

Dr. Saxton Burr van de Yale University zei al in 1939 dat als we in staat zouden zijn om de vervorming in het elektromagnetische veld van het lichaam te detecteren, we in staat zouden moeten zijn om veel betere therapeutische opties te ontwikkelen en hopelijk een manier te vinden om de aandoening te genezen in plaats van deze aandoening alleen te controleren.

Het lijkt erop dat we nu die weg inslaan. De energetische geneeskunde wordt langzaam onderdeel van reguliere diagnostiek. Het behandelen is nog niet vanzelfsprekend  maar dit zal een volgende stap kunnen zijn. Elektronen reageren op elektromagnetische veranderingen in de omringende electromagnetische velden. Zolang we ten minste natuurlijke proton- en elektronenresonanties leveren aan het lichaamsveld. Datgene wat we gedurende de dag en nacht doen met het dragen van onze MiCellF .

Laten we de toekomst van de informatie geneeskunde verwelkomen.

Dr. Rainer Viehweger

19 oktober, 2023

Deel dit artikel:

Ontdek andere nieuws items: