Micellf als tunningvork

We zijn elektromagnetische wezens, letterlijk “lichtwezens”. Dit is wetenschappelijk bewezen en sinds vandaag de dag beschouwen fysici elektronen en protonen als staande elektromagnetische golven. Een elektromagnetische golf is gelijk aan wat we licht noemen. Hoewel licht soms ook in de wetenschap als een deeltje wordt gezien. Dit laatste is het dubbele aspect van materie wat in de kwantumfysica naar voren komt. Keer op keer werd in de wetenschap aangetoond dat materie zich soms als deeltje gedraagt en dan weer als golf.

Micellf als tunningvork

“lekkend licht wat in feite betekent: lekkende energie."

Ons lichaam, gemaakt van atomen, is daarom een complex systeem van gekoppelde elektromagnetische staande golven. Dit systeem interageert met de elektromagnetische fenomenen in de omgeving. Je kunt hierbij denken aan zonlicht, de Schumann frequentie, de negatieve lading van het aardoppervlak, natuurlijke radiogolven, infrarood hittegolven, en de veelal kunstmatig gemaakte patronen van elektromagnetische straling.

Professor Fritz Albert Popp, die zijn hele leven aan biofotonen werkte, kon aantonen dat gezonde organismen niet veel licht (in de vorm van ultraviolette fotonen) uitstralen in hun omgeving. Tijdens de celdeling wordt veel meer licht uitgestraald door de cellen. Hiermee geven de cellen aan de naburige en letterlijk alle andere cellen aan dat celdeling plaatsvindt! Als de celdeling klaar is, houdt de UV-biofotonenstraling weer als vanzelf op. Professor Popp toonde ook aan dat zieke en stervende cellen juist meer licht in het milieu uitstralen. Hij noemde dit: “lekkend licht”, wat in feite betekent: lekkende energie. Wanneer er een biochemisch metabolisme in onze cellen aan de gang is, beweegt de elektromagnetische energie in onze cel. Er is een elektrische stroom die magnetische velden creëert. Daarnaast induceren magnetische velden ook weer elektrische stroom.

Sommige metalen zijn van zichzelf al magnetisch zoals ijzer, maar er zijn ook andere metalen elementen die we kennen als sporenelementen, die voornamelijk paramagnetisch zijn. Voorbeelden hiervan zijn de overgangsmetalen zink of koper. Deze metalen zijn onderdelen van veel enzymen. Paramagnetisme betekent dat het metaal magnetisch wordt wanneer het wordt samengevoegd tot een extern magnetisch veld. Dit is heel vaak het geval in ons fysieke lichaam. Theoretisch strekken de magnetische velden zich oneindig uit, maar ze verzwakken zeer snel en kunnen niet op grotere afstanden worden gemeten met onze huidige meetapparatuur.

Mocht je meer willen weten over deze materie, dan zijn de boeken geschreven door Eileen McKusick een aanrader om te lezen. Hierbij beschrijft ze hoe stemvorken gebruikt worden. En hoe deze stemvorken rond het fysieke lichaam in trilling gebracht worden om het lichaamsveld te beïnvloeden in al haar lagen van energie. Lagen die ook vaak in de geschriften het auraveld wordt genoemd. In haar twee boeken geeft Eileen McKusick in eenvoudige woorden een mooie samenvatting van het onderzoek naar het menselijke elektromagnetische bioveld. In deze boeken vind je ook veel interessante informatie over de aard van onze elektromagnetische lichaamsvelden.

MiCellF werkt op een vergelijkbare manier als een stemvork in het lichaamsveld. MiCellF kun je hierbij zien als een stemvork op elektromagnetische levels. In geluids- en muziektherapie werken echte stemvorken op akoestisch niveau met behulp van hun geluidstrillingen. Hiermee wordt invloed uitgeoefend via het lichaamsveld of rechtstreeks door de lichaamsweefsels met het lichaam te laten communiceren. Eileen McKusick beschrijft hoe ze geluid ziet als onderdeel van de elektromagnetische energieën. Ze gebruikt de trilenergie van de stemvorken om de lading van het lichaamsveld te ondersteunen. Ook MiCellF zendt elektromagnetische pulsen uit. Zo’n puls wordt geleverd met een zeer kleine hoeveelheid duwende energie, en wanneer die wordt herhaald als een frequentie, werkt de trilling als een specht die op de boom klopt en hiermee een drukgolf veroorzaakt. Deze drukgolf heeft een interactie met de lichaamsvelden. Op deze manier kunnen we MiCellF zien als een device wat geluid uitzendt met een lager energieniveau welke meer informatie dan energie geeft.

Als je de boeken van Eileen McKusick leest, leer je over haar ervaring dat de stemvorken anders zouden klinken dan hun oorspronkelijke heldere geluid wat rijk is aan boventonen. Dit laatste vanwege de onsamenhangende gebieden in het lichaamsveld van de persoon. Wanneer we bijvoorbeeld het Schumann-programma op MiCellF inschakelen en door het lichaamsveld laten klinken, kunnen lichaamsgebieden anders gaan voelen. Dit wordt vaak snel herkend bij gevoelige personen. De ervaring leert echter dat vrijwel iedereen verschillen kan leren voelen wanneer MiCellF aangezet wordt op een programma naar keuze.

We ❤️ MiCellF

MiCellF One

MiCellF One is hét device voor de ondersteuning van jouw klachten. Eenvoudig te koppelen aan de gratis MiCellF App. Inclusief de programma’s zoals hierboven beschreven. Meer weten over dit device?