EMF-Verschmutzung

EMF-Verschmutzung

Duits Test: EMF (electro magnetische frequenties) zijn “natuurlijke” onderdelen van en in onze omgeving. Denk hierbij aan zonlicht en speciaal de infrarood straling die afkomstig is van de zon, in planeten en alles in onze omgeving wat warmte uitzendt. Er zijn ook de atmosferische frequenties om ons heen zoals de frequenties uit het Schumann frequentie spectrum en de natuurlijke radiogolven die ons voeden en laten afstemmen. Deze frequenties komen tot ons via de atmosfeer en vanuit de ruimte. Sinds we technologieën zijn gaan uitvinden die ook elektromagnetische frequenties (EMF) op grote schaal produceren of gebruiken, worden alle biologische systemen, van bacteriën tot planten tot mensen, beïnvloed omdat ze reageren op deze elektromagnetische signalen. Het probleem van door de mens gemaakte kunstmatige EMF of E-smog is dat deze frequenties van lage of hogere intensiteiten over lange perioden van tijd gedurende de dag worden gebruikt. De duur van de signalen is het grootste probleem omdat dit vervormingen van het elektromagnetische bio (lichaams)veld veroorzaakt.

Het EMF programma is speciaal ontworpen om als een ondersteuning voor zelf-reparatie van de vervormde gebieden van het lichaam veld te dienen. Het lichaamsveld zet de EMF’s om in infrarood energie die vervolgens weer als warmte kan worden uitgestraald door het lichaam. Gebruik het EMF programma wanneer u veel in contact bent geweest met elke vorm van technologie die EMF gebruikt. Denk hierbij vooral aan computers, telefoons of andere zend- of ontvangstapparatuur.

Het programma duurt 24 minuten.   

Deel dit artikel:

Ontdek andere nieuws items: