Alles is water

Blog van Dr. Rainer Viehweger.

Mijn lange studies als Medisch Specialist en Specialist op het gebied van Global Scaling hebben me tot de conclusie gebracht dat elk biologisch organisme een staand golfsysteem is.

Cellen zijn te vergelijken met holtes. Organen zijn te vergelijken met holtes. En zelfs hele organismen, zoals ons menselijk lichaam, zijn te vergelijken met een holte.

Dat betekent dat als er een oscillerende of trillings energie in een holte komt, deze continu heen en weer wordt gereflecteerd op de grenzen van de holte. Met deze oscillatie creëert het een fractale staand golfsysteem dat wordt versterkt naarmate er meer en meer energie de holte binnenkomt.

Alles is water

“Een organisme is als een “een-assige” vloeibare kristal!”

Vervormde muziek

Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar is heel herkenbaar voor muzikanten: “holte resonantie versterking” komt namelijk ook voor in holtes van muziekinstrumenten. De harmonie die in de resonantieholte opstijgt vormt een harmonieuze fractale structuur.

Ook hier kan het meer en meer worden, en niet zonder risico. In het geval dat er te veel energie in de holte komt, gaat de harmonie van de trilling verloren. Iets wat in een muziekinstrument als vervorming kan worden beluisterd.

Natuurlijk kan een organisme als een menselijk lichaam dat zelf oplossen. Alleen, dat oplossen is nooit statisch. Het is een beweging; een continue zoektocht naar balans. Een ‘teveel’ afromen en een ‘tekort’ aanvullen. Mae-Wan Ho beschrijft in haar boek ‘De regenboog en de worm’, hoe belangrijk het vermogen van een organisme is om energie op te slaan in coherente toestanden. En deze energie weer vrij te geven in situaties van nood. Dit is een systeem wat bestaat in ons als biologische levende wezens. [1]  

Water is de sleutel…

Water is hierbij van essentieel belang. Biologische holtes bevatten voornamelijk water. Het aantal watermoleculen in organismen en hun cellen is ongeveer 99.2% van alle moleculen die in een cel of een organisme worden aangetroffen. Ongeveer 70 tot 90 % van deze watermoleculen zijn georganiseerd als “kwantum coherent vloeibaar kristal water” [2].

Omdat het watermolecuul erg klein is en het een geladen molecuul is, betekent dat het kristal water niet alleen een lading draagt, maar ook gevuld is met een enorme hoeveelheid informatie.

Met andere woorden: het water dient als een communicatieroute in de cellen en daarmee voor het hele organisme.

Stel je dat eens voor!

Samen met gepolymeriseerde eiwitstructuren zoals microtubuli in de cellen en collageenvezels buiten de cellen, wordt alles geïnformeerd in ons lichaam om optimaal te kunnen functioneren en vernieuwen.

Dat is precies hoe het werkt!

Alexis Mari Pietak beschrijft in haar werk over morfogenese van plantenbladpatronen hoe de vorming van resonante elektromagnetische modi in een diëlektrische microgolf resonator verantwoordelijk zijn voor morfogenese. Die “modi” worden altijd gevormd wanneer een golf wordt gereflecteerd op de interne grenzen in een resonantie holte. [3],[4] Dit is slechts een ander stukje van de puzzel van kennis die toevoegt dat elk levend systeem gezien kan worden als een staand golfsysteem.

Het lijdt geen twijfel dat een kristal (edelsteen) met zijn roosterstructuur ook een staand golfsysteem is. De afstanden tussen de kleine cellen in de rasters van de kristallen komen overeen met de golflengten van de staande golven die constant worden weerspiegeld in de structuur van het kristal.

Hiermee kun je ook begrijpen hoe kristallen energie en informatie kunnen opslaan op de manier zoals we doen bij bijvoorbeeld computers.

En hoe we dit in levende structuren in ons lichaam doen.

Want kristallen zijn zulke resonantie holtes….

Heb je ooit zelf kristallen opgeladen en ontladen middels het licht van de zon of de maan en water? Heb je ooit iemand kristallen in water zien stoppen met als doel het water te structureren zodat het opgeladen kan worden en gevuld met nieuwe informatie?

“Een organisme is als een “een-assige” vloeibare kristal!”

Dit is een citaat uit het referentiepapier van Mae-Wan Ho. Zij en haar collega’s hebben aangetoond dat wanneer een organisme zoals de larve van een fruitvlieg wordt waargenomen met een gepolariseerde microscoop, het verschijnt als een regenboog. Een regenboog van kleuren die aangeeft dat er samenhang aanwezig is van frequenties en informatie op organismeniveau!

De coherente vloeibare kristallijne structuur komt niet alleen vanuit de betrokken biologische macromoleculen. Het is het water in de cellen en het hele organisme dat de macromoleculen een coherente structuur laat aannemen. Dit omdat het water zelf gezien kan worden als een vloeibaar kristal. Wow!

Dus wat denk je …

  • Kun je jezelf opladen met behulp van zonlicht?
  • Denk je dat gestructureerd water drinken een idee is om te vernieuwen?
  • Zouden de frequenties en informatiepatronen van MiCellF het gestructureerde watervloeistofkristal in ons lichaam kunnen ondersteunen om de juiste vorm en informatie te (her)vinden?

Hoe is dit alles aan elkaar gerelateerd?

Opladen is altijd nodig als een potentieel om arbeid te kunnen verrichten. Het water kan dus worden gezien als een opslagplaats voor energie welke kan worden vrijgegeven bij processen en in het geval van nood.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Uit de fysiologie van het zenuwstelsel weten we dat het afvuren van een zenuw die een actiepotentieel creëert een proces is dat “depolarisatie” wordt genoemd. Wanneer een celmembraan elektrisch geladen is, is het gepolariseerd in een negatief en een positief geladen gebied. Energie is altijd nodig voor het herbouwen van dit membraanpotentieel nadat een signaal het membraanpotentieel heeft gedepolariseerd. Alleen wanneer het membraanpotentieel is hersteld, kan de cel het volgende signaal van het zenuwstelsel ontvangen, begrijpen en ernaar handelen. Hiermee wordt duidelijk dat om het zenuwstelsel te laten functioneren en signalen af te laten geven er energie nodig is in de vorm van elektrische lading.

Elektrische lading wordt altijd gecreëerd door de scheiding van een elektron van de atoomschaal of baan van het atoom waartoe het behoort. Wanneer we een batterij opladen, gebruiken we de energie van elektrische stroom om de negatief geladen elektronen naar één pool van de batterij te verplaatsen waar we een overmaat aan elektronen creëren. Op deze manier bouwen we potentieel op voor het vrijkomen van die elektronen die nodig zijn.

Elektronen zijn dus letterlijk kleine pakketten elektromagnetische energie die we ook wel fotonen noemen.

Wat betekent dat?

Elektronen zijn dus te zien als staande lichtgolven. Aan de andere kant vinden we de positief geladen afgeleiden van de atomen die een elektron verloren. In het geval van het kleinste en eenvoudigste atoom spreken we van de positief geladen protonen in een waterstof atoom. Waarom we de polen negatief en positief noemen, is omdat we onderscheid moeten maken tussen de twee tegengestelde richtingen waarin deze mogelijkheden werken. De positieve en negatieve ladingen worden geneutraliseerd zodra de twee tegenovergestelde spanningen tussen wat we positieve en negatieve lading noemen, worden teruggebracht tot nul. Dit gebeurt wanneer we het circuit sluiten en de elektrische stroom ergens voor wordt gebruikt, d.w.z. het besturen van een elektromotor. De batterij is dan leeg. De elektronen zijn dan terug op de plek waar ze in eerste instantie begonnen aan hun reis.

Hoe is organisch leven ontstaan?

Ten eerste zou je kunnen zeggen dat biologisch leven een enorme hoeveelheid informatie opslaat en verzamelt welke het organisme deelt met het hele universum.

Misschien is dit wel het meest algemene doel van elk leven.

We denken allemaal dat organisch leven is ontstaan in onze oceanen. Dan is de volgende vraag wel belangrijk:

Wat vinden we dan vooral in de oceanen met betrekking tot mineralen en stoffen wat leven kan laten ontstaan?

Het antwoord is: water, opgeloste mineralen, methaangas als koolstofbron en enkele andere opgeloste gassen zoals zuurstof en stikstof. En de oceaan baadt volledig in het prachtige aardmagnetische veld.

Het oppervlak van de oceaan is daarnaast ook erg belangrijk in het ontstaan van leven wanneer je bedenkt dat er een grens is tussen waterminnend en waterafstotend ‘spul’.

Toch is er nog iets wat we tot nu toe gemist hebben…

Want wat hebben we eigenlijk gemist? Zonlicht, maanlicht? Misschien heb je gelijk.  Onze oceanen zijn gemaakt van licht.

Laat dit eens op je inwerken.

Nu komt er even een lastiger stukje, maar als wetenschapper kan ik dit niet zomaar weglaten. Lees er maar een beetje overheen als het te technisch voor je is… hierna wordt het wel interessant!

Water heeft verbazingwekkende eigenschappen en veel van deze eigenschappen zijn nog steeds slecht begrepen.

We noemen deze eigenschappen ook wel eens anomalieën. Een van de belangrijkste eigenschappen van watermoleculen is dat het dipolen zijn, waardoor ze ook gevoelig zijn voor elektromagnetische krachten. Een dipool is een geladen molecuul, wat zelf energie in zicht draagt. We kennen water minnende, hydrofiele- en waterafstotende, hydrofobe stoffen. De meeste mineralen zijn opgelost in water en zijn hydrofiel. Deze eigenschap kan verantwoordelijk zijn voor het clusteren van watermoleculen en vloeibare kristallenvormen. Deze clusters van water ontstaan in de vorm van wat Prof. Gerald Pollack EZ-water noemde. [5]

Verder werd ontdekt dat het zichtbare licht de vorming van de vloeibare kristallagen van water verbetert wat het EZ-water (exclusion zone water) vormt. EZ-water betekent ‘uitsluitingszone’-water omdat alle stoffen die in het water zijn opgelost tijdens de vorming ervan van de kristalstructuur worden uitgesloten uit dit gebied. Het wordt een zone van water zonder mineralen, vitamines, stoffen.

Kan het opladen van water zonder zonlicht?

Ja, dat kan. In Prof. Gerald pollack’s lab werd waargenomen dat licht in het infrarood bereik de EZ het snelst en breedst kon laten groeien tot een breedte van ongeveer 400 μm (0,4 mm, bijna de helft van een millimeter). Een zone die groot is maar met het blote oog niet te zien is.

Infrarood licht is te vergelijken met warmte. We weten allemaal dat infraroodcamera’s goed werken in het donker omdat ze de warmtestraling van de warmere lichaamstemperatuur van de levende lichamen van dieren en mensen oppikken.

Een ander voorbeeld: in de diepte van de oceanen vinden we “black smokers” (uitgangen van ondergrondse vulkanen) die warm water produceren. Interessant is dat wanneer je het boek van Gerald Pollack leest, je zult merken dat juist koeling de vloeibare kristalstructuur van het EZ-water vernietigt.

Hetzelfde gebeurt ook als gevolg van het effect van de lokale anesthesie procaïne. Ook dan wordt de kristalstructuur van het EZ water vernietigd. Alleen via de lading van de EZ waterlaag kan een pijnsignaal naar de hersenen gestuurd worden. Wellicht begrijp je nu ook waarom het koelen van een blauwe plek niet alleen helpt de zwelling te verminderen, maar vooral ook het gerelateerde pijngevoel vermindert.

Laten we weer terug gaan naar wat ons water in de oceanen oplaadt.

Nu komt er even een technisch stukje, maar ik vind het belangrijk om je te laten zien hoe de wetenschappelijke kant van frequenties in elkaar zit. Als je wilt, sla je de volgende alinea over en begin je weer te lezen bij het kopje: maar er is meer

Terug naar de oceaan

Waterlagen worden vooral geladen rondom de mineralen in het oceaanwater. Deze ladingsscheiding is als een batterij en de opgeslagen elektrische energie kan worden gebruikt voor alle processen in het water. Er is voldoende methaan dat vrijkomt uit de grond van de oceanen. We vinden in het water ook wat opgeloste zuurstof en stikstof. Iedereen weet dat elektrolyse ammoniak kan maken uit stikstof en waterstof. Ammoniak kan worden gebruikt om een aminogroep in een aminozuur te creëren. De zure carboxylgroep komt van redox processen in het water zelf. De ladingsscheiding van water met behulp van licht zal daarnaast ook leiden tot de vorming van verschillende zuren.

Wat is een aminozuur? De stam die in alle aminozuren hetzelfde is, is in feite een gemodificeerd methaanmolecuul. Deze heeft een tetraëdrale structuur heeft. Een van de vier waterstof moleculen van het methaan wordt vervangen door de aminogroep. Op de tegenoverliggende plaats van het molecuul wordt het waterstof molecuul vervangen door een carboxylgroep. Deze configuratie zorgt ervoor dat het nieuwe molecuul enigszins geladen wordt in plaats van neutraal te blijven. De aminogroep heeft een positieve lading, trekt hiermee het proton van de carboxyl groep aan. De carboxyl groep wordt hiermee enigszins negatief geladen. Dit is de basis voor de vorming van de lange keten van peptiden die de belangrijkste structuur van alle eiwitten in het organische leven is. Een eiwit is een polymeer gemaakt vanuit een aantal aminozuren.

Het kleinste aminozuur dat we kennen is Glycine. Het is het gemodificeerde methaanmolecuul waar we het steeds over hebben. Alle andere aminozuren hebben langere zijketens. Die zijketens hebben waterminnende (hydrofiele) of waterafstotende (hydrofobe) eigenschappen. Evenals dat ze geladen gebieden hebben. Eiwitten vouwen zich in hun uiteindelijke vormen als gevolg van de lengte en positie van de verschillende zijketens en de relatie met geladen watermoleculen en andere geladen stoffen. Ze reageren ook direct op elektromagnetische velden en magnetische pulsen.

Als gevolg van deze bovenstaande processen hebben we de eerste bewegende waterige organische levende structuren. Bewegen is het resultaat van de reactie op veranderende elektromagnetische omstandigheden waarin de nieuw gevormde eiwit-waterstructuren zich bevinden. Eiwitten staan bekend als de actieve machines in onze biologische systemen.

Deze kennis was er al. Is er al. Wordt breed gedragen en alom geloofd.

Maar er is meer…

Want we dénken vaak dat leven alleen mogelijk is met gecodeerde informatie in een molecuul genaamd DNA.

Echter ik (Rainer) geloof echt dat eiwitten en waterstructuren werden gevormd voordat (of tegelijk met dat) de informatie over de structuur van de eiwitten (die nodig is voor het leven) werd gecodeerd in het DNA-molecuul.

Het DNA-molecuul dient daarna als de meest stabiele informatieopslagbibliotheek die ook elektromagnetische en geluidssignalen uit de omgeving ontvangt. Als een antenne die afgestemd staat op het ontvangen van informatie. Zie je de parallel?

Daarnaast is het mogelijk om dit ene molecuul te kopiëren en een kopie van zichzelf door te geven aan de volgende celgeneratie, of aan de volgende generatie van het hele organisme.

In mijn ogen zijn de structuur van de watermoleculen, de structuur van de eiwitten en de structuur van het DNA, zelf-vergelijkbare, zogenaamde fractale patronen. De fractale structuur in het DNA is het resultaat van staande golven patroon gevormd in water als coherente domeinen. En hier sluit de cirkel aan bij het begin van dit artikel waarin staat dat coherente domeinen resonantieholtes zijn die betrokken zijn bij de morfogenetica van het leven.

  1. De stabiliteit van deze coherente domeinen wordt gewaarborgd door frequentieverhoudingen die destructieve resonantie het meest vermijden (global scaling [6]).
  2. Elektrische lading wordt altijd gecreëerd door de activiteit van licht in een bepaalde vorm. Licht is elektromagnetische energie.
  3. Licht wordt altijd gekwantificeerd zoals het werd getoond door Albert Einstein in 1905 met behulp van het foto-elektrische effect ontdekt door Heinrich Hertz in 1887.

Kort samengevat:

Leven is licht. Licht creëert lading. Charge (lading) slaat energie en informatie op voor een levend systeem dat wanneer nodig kan worden gebruikt.

Hoe kun je hier gebruik van maken?

Om gezond en energiek te zijn, hebben we allemaal een overmaat aan elektronen nodig. Elektronen zijn hierbij de ultieme antioxidanten.

De beste natuurlijke elektronenbronnen zijn het aarden van ons lichaam via onze voeten en eten van vers fruit en groenten met een hoge hoeveelheid mineralen en antioxidanten. In het bos of aan zee wandelen op het strand is dus een super manier om jezelf met elektronen te voeden en “negatief” te worden. Het verhogen van de lading werkt ook goed met het doen van allerlei beweging. In de zon vertoeven of een sauna bezoeken is ook een goede manier om de EZ-lagen in onze cel en het lichaamswater te vergroten.

Het afstemmen van ons lichaamsveld op zijn optimale vorm helpt het lichaam ook om de juiste lading te produceren, d.w.z. dat veel enzymen goed werken. Gebruik hierbij alle programma’s van MiCellF.

Is er nog iets om te vermijden? Jazeker…. Elektronendiefstal dient zoveel mogelijk worden vermeden. Allerlei soorten stress zijn te beschouwen als elektronendieven.

Te veel elektrosmog van telefoons en computers, inactiviteit, bewerkt voedsel, mentale en emotionele stress, binnen blijven en dergelijke verminderen onze lading in het winnen van onze levensenergie.

Bouw dus altijd aan een vriendelijke, liefdevolle en waarderende omgeving om je heen. Alles in overeenstemming met de natuurlijke cycli van al het leven.

Veel plezier!

Dr. Rainer Viehweger

 

Armin Risi, de Zwitserse auteur en filosoof:
“Als we eenmaal zijn overleden, is er één vraag die God je zal stellen – ben je gelukkig geweest in je leven op aarde?”

[1] Ho MW. De regenboog en de worm, de fysica van organismen. 2e dr., 1996, 3e vergrote ed., 2008; Singapore en Londen: World Scientific; 1993

[2] Mae-Wan Ho, Het leven is water elektrisch, https://www.researchgate.net/publication/279920534

[3] Pietak AM, Elektromagnetische resonantie in biologische vorm: Een rol voor gebieden in morfogenese. 9e Internationaal

Fröhlich’s Symposium. J Phys Conf Ser 2011;329:012012., DOI:10.1088/1742–6596/329/1/012012.

[4] Pietak, AM, Structureel bewijs voor elektromagnetische resonantie in plantenmorfogenese, februari 2012, Bio Systems 109(3):367-80, DOI: 10.1016/j.biosystems.2012.01.009

[5] Gerald H. Pollack, De vierde fase van water: voorbij vast, vloeibaar en damp, Ebner & Sons, 2013

[6] Müller H. Globale Schaalvergroting. De grondbeginselen van de Interscalere Kosmologie. New Heritage Publishers, Brooklyn, New York, Verenigde Staten, 2018, ISBN 978-0-9981894-0-6

MiCellF One

MiCellF One is hét device voor de ondersteuning van jouw klachten. Eenvoudig te koppelen aan de gratis MiCellF App. Inclusief de programma’s zoals hierboven beschreven. Meer weten over dit device?